Onze mantelzorgers

Onze mantelzorgers verrichten alledaagse, licht verzorgende en begeleidende werkzaamheden voor de leden van de SART.

De brede ondersteuning door onze mantelzorgers

Uw contactpersoon / mantelzorgmedewerker:
– Is uw aanspreekpunt en heeft daarbij een signalerende functie m.b.t. gezondheid en welbevinden en met betrekking tot de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) en de benodigde en geboden zorg. Als de situatie daar om vraagt heeft de mantelzorger in samenspraak met de bewoner overleg met de overste van de communiteit.
– Helpt religieuzen bij hun contacten naar buiten, zoals bezoek van of aan familie, mede-religieuzen of vrienden, het deelnemen aan familiebijeenkomsten.
– Is beschikbaar voor religieuzen door hen een luisterend oor te lenen.
– Helpt religieuzen bij het doen van inkopen en boodschappen (bijvoorbeeld van kleding of andere persoonlijke benodigdheden) en het verzorgen van kleding.
– Helpt en begeleidt religieuzen bij hun verblijf in het verzorgings- of verpleeghuis, indien zij daar verblijven (bijvoorbeeld menukeuzeformulieren invullen, halen/brengen van boeken van bibliotheek).
– Regelt vervoer of begeleidt religieuzen indien zij medische zorg behoeven, bijvoorbeeld bij bezoek aan de huisarts, tandarts, specialist of het ziekenhuis.
– Rapporteren bijzonderheden aan Overste/ hulpmiddelen aanschaffen /contact met andere zorgaanbieders en hulpverleners zoals huisartsen, fysio en pedicure en WMO loket van de gemeente/ afspraken maken.
– Stimuleert contacten tussen religieuzen onderling.
– Stimuleert en organiseert bij groepsactiviteiten (cultureel, ontspanning, educatief).
– Ondersteunt zo nodig bij de maaltijden, koffie en thee schenken.
– Regelt allerlei activiteiten bij verjaardagen, jubilea, kloosterfeesten en uitvaarten.

– Begeleidt religieuzen bij het (her)inrichten en onderhouden van hun kamer(s) en het organiseren van hun persoonlijke zaken.
– Begeleidt religieuzen persoonlijk in de laatste levensfase en legt contact met de uitvaartondernemer.
– Verricht administratieve en secretariële werkzaamheden, die bij voorgaande taken horen.
– Vraagt (her)indicaties aan op gebied van zorg en WMO in overleg met de gemeente, zorgaanbieder en CIZ.
– Kijkt samen met de religieuzen en de overste of er een vrijwilliger ingezet kan worden om u extra te ondersteunen bij uw algemeen dagelijkse levensverrichtingen (ADL).