Wonen en Leven
in Teteringen

Op deze pagina leest u hoe de Samenwerkende Religieuzen in Teteringen comfortabel wonen en leven.

Ontzorgen en informatie over mantelzorgondersteuning

We stellen het ontzorgen van de leden van de SART centraal. Dat gebeurt met groot respect voor de individuele leden. Daarom staat een groot aantal mantelzorgers de religieuzen bij. De mantelzorgers, in dienst van de SART, leveren eenvoudige hand- en spandiensten in de persoonlijke levenssfeer van religieuzen. De mantelzorgers doen hun best om de taken over te nemen die voorheen door medebroeders of -zusters werden verricht.

De combinatie van zelfredzaamheid en de ondersteuning door mantelzorgers en vrijwilligers schept een stabiele omgeving voor onze leden. Waar professionele zorg of ondersteuning vereist is, kunnen de ervaren zorgverleners van Park Zuiderhout snel ingeschakeld worden.

Wanneer de zorgsituatie dat vereist, is het mogelijk dat de bewoner verhuist naar Park Zuiderhout.