Welkom vrijwilligers!

Binnen de SART is een aantal vrijwilligers actief. Met hun specifieke kwaliteiten en altijd een goed humeur helpen zij de leden van de SART een aangenaam leven te leiden.

Het belang van onze vrijwilligers

Mensen wonen graag zo zelfstandig mogelijk. Soms kan dat alleen met de hulp van anderen: familie, bekenden, buren, of van professionals.
De SART krijgt signalen over hulpvragen vaak vroeg door. Dat hebben we te danken aan goede contacten van onze professionele mantelzorgers met de medebewoners en samenwerkingspartners, zoals zorgaanbieders en huisartsen. We stemmen de hulpvraag vervolgens snel af met de samenwerkingspartners.

Mantelzorg
Wanneer de religieuzen als mantelzorger in beeld komen, kunnen we hen individueel ondersteunen met praktische adviezen en tijdelijke verlichting van de mantelzorgtaak. Zo willen we voorkomen dat de zorg die de leden van de SART aan elkaar geven een last wordt.

Vrijwilligers
Daarnaast zijn we er voor vrijwilligers die zich inzetten voor kwetsbare mensen in onze samenleving. We werven vrijwilligers en brengen de leden van de SART en vrijwilliger bij elkaar om de hulpvraag in te vullen. De professionele mantelzorgers coachen, geven advies en professionele ondersteuning aan de vrijwilligers, tevens stimuleren ze de deskundigheidsbevordering. Hiermee versterken we de informele zorg binnen de SART.

Professionele zorg
Informele zorg is niet altijd toereikend. De SART weet wanneer professionele hulp gewenst is en weet de mogelijkheden van formele en informele zorg goed op elkaar af te stemmen. In deze rol dragen we bij aan het welzijn van de leden van de SART.

Genoeg te doen!
Onze bewoners krijgen regelmatig hulp van een vrijwilliger. Denk aan:

  • Met bewoners van en naar b.v. het ziekenhuis gaan of de tandarts.
  • Medicijnen ophalen bij de apotheek of huisarts
  • RecreĆ«ren. Bijvoorbeeld een praatje maken met de bewoner of samen wandelen.
  • Boodschappen doen.
  • Uitserveren van koffie, thee en maaltijden.
  • Tuinwerkzaamheden op het kerkhof en in het bijbehorend bos
  • Ondersteuning in de laatste levensfase. Afhankelijk van de wensen van de persoon die u ondersteunt, biedt u praktische en emotionele steun. U vervult vaak een rol als gesprekspartner. Voor dit werk volgt u vooraf een basistraining via STIB (Steunpunt Informele Zorg Breda)

Heeft u interesse en tijd om vrijwilliger te worden bij de SART? Schroom dan niet en maak vrijblijvend een afspraak. In een informeel gesprek bespreken we met u wat uw talenten, wensen en mogelijkheden zijn om u in te zetten als vrijwilliger binnen de SART. Is er een match dan ontvangt u de informatiegids vrijwilligers met daarin de gedragscode waar vrijwilligers zich aan dienen te conformeren. Tevens vragen we dan een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aan.