Religie en spiritualiteit

Er is een actieve commissie religiositeit en spiritualiteit. De leden ontmoeten elkaar regelmatig om te spreken over de verschillende onderwerpen die hierbij spelen. De commissie heeft goed contact met de geestelijk verzorgers van Park Zuiderhout. 

De Samenwerkende Religieuzen Teteringen zijn meer dan een aantal oudere religieuzen, die toevallig op hetzelfde terrein van Park Zuiderhout zijn neergestreken. Ons doel is om als religieuzen van verschillend pluimage (OSB, SSCC, MSF, CICM, SCJ en SVD) een levende gemeenschap te vormen, waarvan de leden de laatste fase van hun leven samen willen beleven. We willen zoveel mogelijk als religieuzen onze spiritualiteit gezamenlijk beleven, met behoud van ieders eigenheid.

We beschikken over een grote kapel, gebouwd in 1926, als onderdeel van het toenmalige grootseminarie Franciscus Xaverius van de SVD. Hier komen we dagelijks samen voor de Eucharistieviering. Er is nog een ruime keuze aan voorgangers. Samen met de lekenbewoners van Park Zuiderhout vormen we een bijzondere geloofsgemeenschap.
Door het jaar heen hebben we vier keer een bezinningsdag, waarbij iemand van buiten ons een thema voorhoudt, waarmee we weer vooruit kunnen. Elke orde/congregatie heeft nog een kleine gebedsruimte, waar ook eigen vieringen gehouden kunnen worden, zoals vespers en eucharistievieringen

Behalve dat we dagelijks of wekelijks voor liturgische vieringen bij elkaar komen in de kapel, komen we vier maal per jaar samen in de Bieënkorf om een glaasje te drinken, een hapje te eten, en naar elkaars verhaal te luisteren. Iedere groep doet dat uiteraard ook afzonderlijk om de cohesie te versterken.

Als leden van de SART bekommeren we ons om elkaar, over de grenzen van elke groep heen. Dat kan zijn door een boodschap te doen, bij elkaar op bezoek te komen, een praatje te maken, de jubilea mee te vieren, deel te nemen aan een uitvaart enz. Dit alles mag genoemd worden ‘de kleine goedheid’, die het gewone leven van alledag kleur en geur geeft en ons tot een hechte leefgemeenschap maakt, waar het goed toeven is en waar ieder zichzelf kan zijn.

Binnen- en buitenkant zijn zo op elkaar afgestemd. Maar het is ook ieders eigen verantwoordelijkheid om er samen aan te bouwen. Zo kunnen we de psalmist nazeggen als hij zingt: ‘Zie, hoe goed, hoe weldadig broeders te wezen en samen te zijn’ (psalm 133,1).

In de kapel vindt dagelijks om 10.00 uur een eucharistieviering plaats.

De dagorde

Elke congregatie heeft de mogelijkheid de dagorde zelf te bepalen. Daarbij gelden onderstaande tijdstippen als richtinggevend.

07.30 uur
07.30-09.00 uur
10.00 uur
10.30 uur
12.30 uur
15.30 uur
18.00 uur
18.15-19.00 uur
20.30 – 23.00 uur

Ochtendgebed
Bewoners ontbijten op een zelf te kiezen moment in de eetzaal.
Dagelijks een Eucharistieviering in kapel Zuiderhout.
Koffiedrinken in de huiskamer.
Bewoners dineren gezamenlijk in de eetzaal.
Koffiedrinken in de huiskamer.
Avondviering in de gebedsruimte.
Bewoners kunnen een broodmaaltijd nemen in de eetzaal.
Recreatie-activiteiten.

De dagorde

Elke congregatie heeft de mogelijkheid de dagorde zelf te bepalen. Daarbij gelden onderstaande tijdstippen als richtinggevend.

  • 07.30 uur               Ochtendgebed
  • 07.30-09.00 uur    Bewoners ontbijten op een zelf te kiezen moment in de eetzaal.
  • 10.00 uur               Dagelijks een Eucharistieviering in kapel Zuiderhout.
  • 10.30 uur               Koffiedrinken in de huiskamer.
  • 12.30 uur               Bewoners dineren gezamenlijk in de eetzaal.
  • 15.30 uur               Koffiedrinken in de huiskamer.
  • 18.00 uur               Avondviering in de gebedsruimte.
  • 18.15 – 19.00 uur  Bewoners kunnen een broodmaaltijd nemen in de eetzaal.
  • 20.30 – 23.00 uur  Recreatie-activiteiten.