ANBI-status

ANBI-status voor SART

Met ingang van 29-12-2021 heeft stichting SART een ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. De aanmerking als ANBI-instelling geldt voor onbepaalde tijd.

Het voordeel van de ANBI-status is dat donateurs eventuele giften aan SART of aan projecten die door de SART worden uitgevoerd, mogen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Door deze status zijn wij verplicht op een aantal punten inzicht te geven. Wij verwijzen u daarom graag naar het beleidsplan 2021-2024.