Bestuur

Het bestuur van de SART bestaat uit vijf personen;
De heer Hans Dekker, voorzitter
Mevrouw Lia Epskamp, secretaris
De heer Antoine Blijlevens, penningmeester
Pater Piet Schellens, lid namens alle congregaties
Broeder Jan Mocking, lid namens alle congregaties

Het bestuur komt ongeveer 5 à 6 keer per jaar bij elkaar om te vergaderen. Het bestuurt de organisatie en legt verantwoording af aan de toezichthoudende en adviserende participantenraad.
Het bestuur heeft daarbij bevoegdheden gegeven aan de directeur van de SART, de heer Arno Heesters, om het woon- en werkklimaat te bewaken en daar sturing aan te geven.

De organisatie van de Sart

De aansturing binnen de SART ziet er als volgt uit:
Arno Heesters, directeur voor al uw algemene vragen
Wybe Adriaansen, hoofd administratie voor al uw financiële en administratieve vragen
Anja Blewanus, medewerker secretariaat, beleid en administratie; voor vragen op het gebied van personeel en administratie.
Michel van Duuren, hoofd huishouding voor al uw vragen op facilitair/huishoudelijk gebied en wonen
Daarnaast zijn er binnen de SART mantelzorgmedewerkers, gastvrouwen- en heren in de eetzaal en huishoudelijk medewerkers werkzaam.
De organisatie bestaat op dit moment uit ongeveer 30 medewerkers (15 fte).
De werkstructuur van de SART is zodanig ingericht dat de lijnen kort zijn. Als u met vragen zit kunt u in principe elke medewerker hier op aanspreken. Zij of hij kan hopelijk uw vraag beantwoorden. Lukt dit niet dan zal de medewerker aan u uitleggen waar u met uw vraag terecht kunt.

Klik svp op Organogram voor een beeld van de organisatiestructuur van de SART .