Beknopte geschiedenis

Het missiehuis is gebouwd in de jaren 1916/1917 en uitgebreid in 1925/1926. In 1929 werd een vijver gegraven zodat de bwoners in de zomer konden zwemmen en in de winter konden schaatsen.

In de Tweede Wereldoorlog dook een aantal buitenlandse paters onder in het missiehuis. Bovendien boden de paters onderdak aan diverse piloten van de geallieerden.ilNa de oorlog bouwden de paters een Lourdesgrot, als teken van dankbaarheid omdat het missiehuis behouden was gebleven. In deze grot werd gebeden voor een uitzending of reis. In 2009 nam een mariakapel de plaats in van de Lourdesgrot.

In de tweede helft van de 20e eeuw nam het aantal priesterroepingen sterk af. Op 26 mei 1973 kreeg het gebouw een nieuwe functie als bejaardencentrum voor religieuzen. De naam werd hierbij gewijzigd in Zuiderhout. Om aanbod van nieuwe leden te garanderen werden nieuwe congregaties toegelaten. Hiervoor werden in de loop van de jaren afzonderlijke paviljoens gebouwd.

Ontstaan de SART
In 2017 ontstond bij verschillende congregaties het idee om zich te bezinnen op de toekomst. Hoe zorgen we ervoor dat de religieuzen van de instituten en sociƫteiten een goede oude dag kunnen hebben? Besloten werd tot samenwerking. Dat was de start van de SART. Lees in dit artikel uit KNR bulletin meer over de ontstaansgeschiedenis.

 

beschermd H. Hart monument, Beschermde grafplaats, beschermd monument

Historie van waarde

Beschermd H. Hart monument

Het neogotische Heilig Hart-beeld is in 1930 geplaatst ten noorden van de kapel van het Missiehuis St. Franciscus Xaverius. Het beeld staat op een hardstenen sokkel in art-decostijl. Het werd in 2002 ingeschreven als rijksmonument.

 

Beschermde grafplaats

De begraafplaats is een monument dat in grote lijnen gaaf bewaard is gebleven. Mooi is de samenhang van de onderdelen en de inbedding in een landschappelijke omgeving met onder meer bomenlanen.

Missiehuis is rijksmonument

Het missiehuis is architectonisch van belang vanwege de uiterst strenge vormgeving. Daarin zijn elementen van de typologie van de kostschool zichtbaar, evenals elementen ontleend aan de industrie-architectuur.