Vertrouwenspersoon

Als directie van de SART (Samenwerkende Religieuzen Teteringen) hechten wij waarde aan respectvolle bejegening en integriteit. We streven veilige arbeidsomstandigheden, respectvolle bejegening, een open organisatiecultuur en integer handelen na.

Wij willen alle medewerkers en vrijwilligers bij onze organisatie een veilige (werk)omgeving bieden. Daarom is een beleid opgesteld en een externe vertrouwenspersoon aangesteld. De vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt voor informatie, vragen, begeleiding en advies omtrent ongewenste omgangsvormen en integriteit.

Onze externe vertrouwenspersoon is Ima van de Westeringh. Zij is bereikbaar via email: ivdwesteringh@gmail.com of mobiel:
06 10 67 75 92.