Participantenraad

Uw persoonlijke en congregatiebelangen worden behartigd door de participantenraad. Deze heeft een toezichthoudende en adviserende rol. Het bestuur van de SART bestuurt de organisatie en heeft de directie bevoegdheden gegeven om die taak uit te voeren.

De raad bestaat uit leden van -indien mogelijk- elke orde of congregatie één of twee personen. Momenteel bestaat de raad uit de volgende leden:

Hans Derkx CICM
Koos de Rooij en Rein van Langen SCJ
Jan Wouters SSCC
Père Emmanuel Panier ICN vertegenwoordigd OSB
Koos van Dijk en Kees Maas SVD
Jan Zwirs MSF

Kees Maas SVD

Kees Maas SVD

Voorzitter

Al enkele jaren ben ik als rector van de SVD communiteit betrokken geweest bij het proces dat uiteindelijk leidde tot de vorming van de SART. Dat heeft heel wat denkwerk en overleg gekost. Toen de definitieve structuur van de SART gestalte kreeg, mede onder leiding van de KNR, werd ik gekozen tot voorzitter van de participantenraad.

Als participantenraad vertegenwoordigen we alle religieuzen die op of rond Park Zuiderhout wonen. Dat waren er aanvankelijk 78, en dat zijn er in 2021 61.

De participantenraad laat in de vergaderingen het geluid van onderaf horen. Laat weten aan het bestuur waar de zorgen en noden liggen, maar ook waar het samenleven goed gaat. Deze stem is wezenlijk voor het voortbestaan van de SART. Het doel van de SART is immers, dat alle leden de zorg krijgen, die ze nodig hebben, tot en met het laatste lid. Daarvoor is een goede structuur nodig met daarbij de goede zorg (buitenkant), maar daarnaast ook een goede spiritualiteit en onderlinge verbinding (binnenkant).

Zelf vind ik het zeer zinvol zitting te hebben in de participantenraad. Het geeft me de gelegenheid mijn zorg voor mijn eigen medebroeders én de andere leden van de SART gestalte te geven. De uitvoering ervan zal voornamelijk gebeuren door de directeur dhr. Arno Heesters en zijn staf, maar waar mogelijk ook door onszelf. Maar we zijn ons bewust, dat de leden van de SART steeds ouder en dus ook gebrekkiger worden, zodat we steeds meer afhankelijk worden van de geboden hulp.

Pater Koos de Rooij SCJ

Pater Koos de Rooij SCJ

Vice-voorzitter

Waarom deelnemen aan participantenraad?
Het is van belang dat de deelnemende orden en congregaties inspraak hebben in de gang van zaken van de SART. Dat is verzekerd op de verschillende lagen van de organisatie. De participantenraad is wat in soortgelijke stichtingen de raad van toezicht wordt genoemd.
De taak is omschreven in het statuut van de SART. Een van de deelnemers van de SART is de Congregatie van de Priesters van het Heilig Hart ( SCJ). Als overste van de communiteit van het Heilig Hartklooster maak ik deel uit van de participantenraad en vervul daarin de taak van secretaris. De participantenraad staat op afstand van de dagelijkse gang van zaken, maar krijgt inzicht daarin door het bestuur en de directeur. Zo is zij er medeverantwoordelijk voor dat de religieuzen die bij de SART zijn aangesloten de zorg krijgen die ze nodig hebben. De afzonderlijke religieuze instituten hebben zelf niet meer de vereiste bestuurskracht om de noodzakelijke deskundigheid in te zetten voor het welzijn van de medebroeders. Daarom hebben zij de SART in het leven geroepen. Zo hebben zij zich verzekerd van een goede toekomst voor hun medebroeders. Die verminderde bestuurskracht geldt ook voor de SCJ en daarom wil ik me in zetten om bij te dragen aan het zich wel bevinden van mijn confraters.